Trang nhà > CH SÉC > VIETNAMSKÉ MEDIÁLNÍ AGENTURY ZVEŘEJNILY ČLÁNEK O AKTIVITÁCH ČVS > Để đăng tin

Để đăng tin

Trả lời cho :

VIETNAMSKÉ MEDIÁLNÍ AGENTURY ZVEŘEJNILY ČLÁNEK O AKTIVITÁCH ČVS

12, Tháng Hai 2016

Děkuji redaktorovi Tran Quang Vinh z Vietnamské tiskové kanceláře (VNA) za pěkný článek o aktivitách Česko-vietnamské společnosti a mediálním agenturám Vietnam Plus a Cong Dong za jeho zveřejnění 10. a 11. února 2016. Vzájemná informovanost je základem přátelské spolupráce. Děkuji Vám všem jménem ČVS. Marcel (...)


xét trước, đăng sau

Diễn đàn này được điều hợp trước: bài vở đóng góp sẽ xuất hiện sau khi được quản trị viên chấp thuận.

Có nhắn tin hay bình luận gì không?
  • (Để bắt đầu đoạn văn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)

Chi tiết về bạn (không bắt buộc)

Điều hướng

Ghi danh với website

Diễn đàn bạn muốn vào chỉ dành riêng cho các vị khách có ghi danh.

Danh tánh (ID) cá nhân

Cho vào tên và địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được danh tánh (ID) cá nhân qua email sau đó.