Home page > THÔNG BÁO > Chiếu phim mới của CH Séc > Post a message

Post a message

Replying to:

  • Chiếu phim mới của CH Séc

    10 May 2017, by NCC

    Trong khuôn khổ Liên hoan Phim châu Âu tại HN ngày 18-5 sẽ có buổi trình chiếu "Nhà gíáo" một bộ phim mới của CH Séc Vé phim "Nhà gíáo" (và còn nhiều phim khác) hiện đang có bán tại : Viện Goethe, 54 Nguyễn Thái Học, Trung tâm Văn hóa Pháp, 22 Tràng Tiền. Ngoài ra mỗi Chi hội có thể đăng ký không quá 6 giấy mời trước ngày 13-5. Xin các bạn quan tâm nghệ thuật điện ảnh lưu ý. Kính báo Hội Hữu nghị Việt - Séc TP (...)


pre-moderation

This forum is moderated beforehand: your contribution will only appear after being validated by a site administrator.

Any message or comment?
  • (To create paragraphs, you simply leave blank lines.)

Who are you? (optional)

Navigation

Registering with the site

You have requested to take part in a forum reserved for registered visitors.

Personal identifiers

Enter here your name and e-mail address. You will receive your personal identifier shortly by e-mail.