Home page > VĂN THƠ > Du Xuân về thăm chùa Tây Phương > Post a message

Post a message

Replying to:

  • Du Xuân về thăm chùa Tây Phương

    21 March 2017, by NCC

    Tây Phương trên núi thật uy linh Núi Câu Lâu cây bao phủ xanh Đường lên chùa hàng trăm bậc tính Miệng nam mô cầu cho an lành Quanh chùa Tây Phương cây biếc xanh Sân chùa vươn cao cây đại cổ Họa sỹ vãng chùa họa lên tranh Thi nhân ngẫu hứng ứng thành thơ Mái chùa cổ kính uốn cong cong Ngói múi lá đề mầu đỏ đồng Bờ viền mái ngói phượng ly long Ốp chân tường chùa đá tổ ong Bước vào chùa qua cột lim cổ Bàn tổ mẫu đầy hương hoa nở Phật bà quan âm tọa xẫm đỏ Phật tổ thích ca chính điện thờ Trên tường cửa sổ trắng (...)


pre-moderation

This forum is moderated beforehand: your contribution will only appear after being validated by a site administrator.

Any message or comment?
  • (To create paragraphs, you simply leave blank lines.)

Who are you? (optional)

Navigation

Registering with the site

You have requested to take part in a forum reserved for registered visitors.

Personal identifiers

Enter here your name and e-mail address. You will receive your personal identifier shortly by e-mail.