Trang nhà > KẾT NỐI > Thư của một người bạn Séc > Để đăng tin

Để đăng tin

Trả lời cho :

  • Thư của một người bạn Séc

    3, Tháng Sáu 2015

    Các bạn Việt Nam thân mến! Tôi là một trong số ít những người Tiệp yêu quí đất nước và con người Việt Nam nói chung bởi lẽ trong quá khứ tôi đã có rất nhiều bạn bè tại đất nước xinh đẹp, đáng tự hào và anh hùng của các bạn. Đến nay tôi vẫn duy trì liên lạc với nhiều người trong số họ, tôi đã sống qua những năm tháng sinh viên cùng với họ. Tôi đã sang đất nước các bạn hai lần vào những thời điểm khác nhau – lần đầu tiên vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi mà đất nước đang khôi phục từ chiến tranh nhiều năm với kẻ thù bên kia (...)


xét trước, đăng sau

Diễn đàn này được điều hợp trước: bài vở đóng góp sẽ xuất hiện sau khi được quản trị viên chấp thuận.

Có nhắn tin hay bình luận gì không?
  • (Để bắt đầu đoạn văn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)

Chi tiết về bạn (không bắt buộc)

Điều hướng

Ghi danh với website

Diễn đàn bạn muốn vào chỉ dành riêng cho các vị khách có ghi danh.

Danh tánh (ID) cá nhân

Cho vào tên và địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được danh tánh (ID) cá nhân qua email sau đó.