Trang nhà > VĂN THƠ > Thăm đền An dương vương Cổ Loa > Để đăng tin

Để đăng tin

Trả lời cho :

  • Thăm đền An dương vương Cổ Loa

    4 Tháng Tư, bởi NCC

    Lễ hội Loa thành cổ mở ra Đầu Xuân khách đến với Cổ Loa Dừng chân trước cửa Tam quan cổ Ngắm cảnh hồ trong mát lá, hoa Rồng đá một đôi chầu trước cổng Nam mô miệng khấn vái cầu hên Qua quán cổng cổ sân đền hiện Cửa mở đền Vua đón khách lên * * * Đền Thượng trên khu địa khí Thiên Cây xanh mọc kín phủ lâu niên Tăng thêm tạo cảnh đền thiêng hiển Cổ Loa – đền thượng đất tổ tiên Kết cấu đền vì kèo gỗ chạm Sơn son thếp vàng chạm họa liền Trên đền mái ngói mũi hài lợp Các bộ vì theo kiểu giá chiêng * * * Dạng thức, chuôi vồ (...)


xét trước, đăng sau

Diễn đàn này được điều hợp trước: bài vở đóng góp sẽ xuất hiện sau khi được quản trị viên chấp thuận.

Có nhắn tin hay bình luận gì không?
  • (Để bắt đầu đoạn văn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)

Chi tiết về bạn (không bắt buộc)

Điều hướng

Ghi danh với website

Diễn đàn bạn muốn vào chỉ dành riêng cho các vị khách có ghi danh.

Danh tánh (ID) cá nhân

Cho vào tên và địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được danh tánh (ID) cá nhân qua email sau đó.