Trang nhà > THÔNG BÁO > Giấy Mời > Để đăng tin

Để đăng tin

Trả lời cho :

  • Giấy Mời

    24 Tháng Giêng, bởi NCC

    Kính mời các anh chị, tới dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2017 và liên hoan chào Xuân 2018. Thời gian: 9 giờ ngày 27/01/2018 Địa điểm: Nhà hàng GoldMalt 416 Đường Xã Đàn, Hà Nội Thành phần: các UV BCH, mỗi Chi hội khoảng 10 người. Trân trọng, Thay mặt BCH Hội HN Việt-Séc Tp Hà Nội TTK PCT Tô Duy Phương


xét trước, đăng sau

Diễn đàn này được điều hợp trước: bài vở đóng góp sẽ xuất hiện sau khi được quản trị viên chấp thuận.

Có nhắn tin hay bình luận gì không?
  • (Để bắt đầu đoạn văn mới, bạn chỉ cần chừa hàng trống)

Chi tiết về bạn (không bắt buộc)

Điều hướng

Ghi danh với website

Diễn đàn bạn muốn vào chỉ dành riêng cho các vị khách có ghi danh.

Danh tánh (ID) cá nhân

Cho vào tên và địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được danh tánh (ID) cá nhân qua email sau đó.