Home page > VĂN THƠ > Du thăm hữu nghị bãi biển Thiên Cầm > Post a message

Post a message

Replying to:

  • Du thăm hữu nghị bãi biển Thiên Cầm

    28 July 2017, by NCC

    Vua Hùng kinh lý đến Kỳ La Nghỉ nghe như đàn trời tấu hòa Cảm hứng non bồng cùng sóng biển Vua gọi Thiên Cầm đặt thành tên Bãi “Đàn trời” phú đã tạo nên Núi Thiên Cầm tới Đầu Voi hiền Một hình cánh cung án ngữ biển Như phím đàn suối Kỳ La viền 0 Thiên Cầm cảnh sơn thủy thiên nhiên Cách núi không xa chùa cổ bên Yên Lạc báu vật chùa biểu hiện “Diêm vương thập điện” tiếng vang tên Như đàn tì bà dựa núi triền Tấu khúc dạt dào vang vọng lên Trước cảnh thiên nhiên kỳ vỹ ấy Âm thanh sóng biển, gió đưa thuyền 00 Thông reo vọng (...)


pre-moderation

This forum is moderated beforehand: your contribution will only appear after being validated by a site administrator.

Any message or comment?
  • (To create paragraphs, you simply leave blank lines.)

Who are you? (optional)

Navigation

Registering with the site

You have requested to take part in a forum reserved for registered visitors.

Personal identifiers

Enter here your name and e-mail address. You will receive your personal identifier shortly by e-mail.