HỘI HN VIỆT-SÉC TP HÀ NỘI
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội

Trang nhà > VĂN NGHỆ > Thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám

Thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám

Chủ Nhật 1, Tháng Ba 2020, bởi NCC

Vào thăm Quốc Tử Giám chiều nay
Cổng cổ sao Khuê tỏa sáng thay
Đón khách du thăm Văn Miếu cổ
Thiên Quang giếng nước tiếp liền ngay
Nhà bia các tấm trên rùa đá
Tám hai bia tiến sỹ dựng cây
Biểu tượng cho tinh hoa đất Việt
Ngày nay Quốc Tử Giám còn đây

Du thăm đến Đại Bái Đường to
Thượng Điện nơi thờ Tổ Đạo Nho
Khổng Tử, Tăng Tử cùng Mạnh Tử
Nhan Tử, Tử Tư trong điện thờ
Nhà Thái học các giám sinh tụ
Dự giảng kinh thư viết phú, thơ
Giảng đường thư viện và tạm xá
Nhà trong Tổ phụ Chu Văn *) thờ

Vào thăm Văn Miếu các giám sinh
Trước khóa thi đình **) khấn vái trình
Đỗ đạt danh thành vinh hiển đợi
Thành danh cống hiến Việt tộc vinh
Vào thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám
Đại học đầu tiên nước Việt mình
Cổ vũ tinh thần nhân hiếu học
Nhân tài đất Việt mãi trường sinh ./.

Tô Duy Phương
29/2/2019 (ngày 5 Tết Canh Tý)


*) Tên thật của Chu Văn An
**) Thi quốc gia (Tiến sỹ)

SPIP | | Sơ đồ | Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0