ĐH II Hội Hữu nghị Việt-Séc Tp HN


Trang nhà > TIN TỨC > ĐH II Hội Hữu nghị Việt-Séc Tp HN

Par NCC en Tháng Mười 2019

Photo (c) 2019 NCCong

Các trang báo sau đây đã đưa tin chi tiết và ảnh về hoạt động của Đại hội Hội Hữu nghị Việt-Séc Tp HN nhiệm kỳ II:

Xin xem một video clip về Đại hội II tại đây:

https://youtu.be/ShEG1dhDqN0

Từ then chốt