HỘI HN VIỆT-SÉC TP HÀ NỘI
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội

Trang nhà > THÔNG BÁO > GIAO LƯU HỮU NGHỊ VÀ DU THĂM SAPA-FANSIPAN

GIAO LƯU HỮU NGHỊ VÀ DU THĂM SAPA-FANSIPAN

Thứ Bảy 17, Tháng Tám 2019, bởi NCC

Thân mời ace tham gia 3 ngày 2 đêm 9-11/9/2019.
Mong các nhóm trưởng thông báo cho nhóm mình.
Mọi chi tiết xin xem trong giấy mời kèm đây.
Đăng ký trước 25/8/2019 bằng email hoặc gọi điện:
0912173419 Tô Duy Phương phuongtoduy@gmail.com
0903448735 Phạm Ngọc Phán 32truongdinh@gmail.com

SPIP | | Sơ đồ | Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0