GIAO LƯU HỮU NGHỊ VÀ DU THĂM SAPA-FANSIPAN


Trang nhà > THÔNG BÁO > GIAO LƯU HỮU NGHỊ VÀ DU THĂM SAPA-FANSIPAN

Par NCC en Tháng Tám 2019

Thân mời ace tham gia 3 ngày 2 đêm 9-11/9/2019.
Mong các nhóm trưởng thông báo cho nhóm mình.
Mọi chi tiết xin xem trong giấy mời kèm đây.
Đăng ký trước 25/8/2019 bằng email hoặc gọi điện:
0912173419 Tô Duy Phương phuongtoduy@gmail.com
0903448735 Phạm Ngọc Phán 32truongdinh@gmail.com