HỘI HN VIỆT-SÉC TP HÀ NỘI
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội

Trang nhà > VĂN NGHỆ > Về thăm Mũi Sa Vĩ

Về thăm Mũi Sa Vĩ

Thứ Năm 1, Tháng Tám 2019, bởi NCC

Thẳng tắp đường qua gió phi lao
Mang đầy vị mặn thấm rào bao
Đường quang dẫn đến bờ Sa Vĩ
Thoáng đãng dương xanh mọc mượt rào
Phía biển nhô lên cột mốc cao
Lăn tăn sóng biển vẫy cờ sao
1
Đường biên định chủ quyền Nam quốc2
Mũi Gót3 nơi đầu điểm S4 chào

Tô Duy Phương,
Sa Vĩ ngày 19/6/2019

1 Cờ đỏ sao vàng
2 Nam quốc sơn hà Nam Đế cư: Việt Nam
3 Mũi Sa Vỹ còn gọi là Mũi Gót
4 Điểm đầu bản đồ chữ S

SPIP | | Sơ đồ | Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0