HỘI HN VIỆT-SÉC TP HÀ NỘI
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội

Trang nhà > VĂN NGHỆ > Cây đa giếng nước

Cây đa giếng nước

Thứ Hai 20, Tháng Năm 2019, bởi NCC

Cây đa giếng nước

Xanh xanh đỏ quả trên cành đa
Giếng nước trong khơi dưới mái nhà
Cảm cảnh mơ màng mây nước lắng
Cây đa giếng nước đọng thơ ca
Bờ rào giếng phủ lá đa già
Đỏ chín chen xanh lá với hoa
Giếng tĩnh hoa đa bay lả tả
Trăng xuyên lá xuống nước nhòa ra

Tô Duy Phương
05/02/2018

SPIP | | Sơ đồ | Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0