DU THĂM BIỂN ĐẢO


Trang nhà > THÔNG BÁO > DU THĂM BIỂN ĐẢO

Par NCC en Tháng Năm 2019

Ban TV Hội Hữu nghị Việt-Séc Hà Nội thân mời ace tham gia chuyến du thăm Móng Cái—Trà Cổ—Đông Hưng 3 ngày 2 đêm từ 17 đến 19/6/2019.

Chương trình

Hồi âm và đăng ký

Xin gửi về hộp thư email dưới đây trước ngày 7/6/2019
Tô Duy Phương
phuongtoduy@gmail.com
Phạm Ngọc Phán
32truongdinh@gmail.com

Từ then chốt