Trang nhà > CH SÉC > Vietnam, to je obrovská příležitost

Vietnam, to je obrovská příležitost

Cập nhật: Đông Tỉnh

Thứ Bảy 14, Tháng Ba 2015

Českou republiku pojí s Vietnamem mimořádné svazky, které se však příliš neodrážejí na současné úrovni mezinárodního obchodu a vzájemné spolupráce. Vina leží především na naší straně, že nedokážeme využít příležitostí, které se téměř nabízejí samy. Kdy a jak se může vše v dobré obrátit, o tom jsme si povídali s předsedou Česko-vietnamské společnosti Marcelem Winterem.

- Jak byste několika větami zhodnotil 65 let mezistátních vztahů mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou?

- Nejdelší nepřetržité diplomatické vztahy i rozvojovou pomoc má Vietnam s námi. V době, kdy Vietnam osvobozoval Kambodžu od genocidy maoistických Rudých Khmérů, tak mnohé země tzv. Východního bloku s ním přerušily diplomatické vztahy i hospodářskou pomoc kvůli tehdejší maoistické Číně. V době americké agrese jsme také Vietnamu pomáhali, a hlavně jsme od roku 1955 do roku 1989 poskytli studium u nás více než 220 000 Vietnamců, z nichž většina se vrátila do Vietnamu a dodnes hovoří česky nebo slovensky. Tuto obrovskou tradici přátelství a spolupráce musíme prohlubovat, zvětšovat, a nikoliv ztrácet. Naše nedostatečná aktivita ve Vietnamu se líbí exportérům a investorům ze SRN, Holandska, Francie i z USA a Kanady. Ti oproti nám vyvíjejí v 92-milionovém Vietnamu stále větší aktivity a v mnohém nás již předstihli, například v exportu potravin nebo v poskytování stipendií pro studium na jejich vysokých školách.

- Proč nedokážeme v businessu využít obrovský potenciál, který Vietnam nabízí?

Až přestaneme zatajovat příležitosti, které prozahraniční exportéry, zájemce o kooperaci a investory Vietnam nabízí. Až zveřejníme současné aktuální marketingové informace o budování vietnamské infrastruktury v našich sdělovacích prostředcích i na webech příslušných ministerstev a profesních sdružení, aby se o nich konečně všichni naši podnikatelé dozvěděli. Až přestaneme zájemce o asijský trh cpát hlavně jen do Číny, která je největším výrobcem padělků na světě, pak ano, situace se může změnit. Ve Vietnamu se žádné padělky nevyrábějí, navíc VSR je členem WTO (Světové obchodní organizace).

- Jak by zájemci o export do VSR měli postupovat?

- Rychle. Ve Vietnamu rozhodují kvalita, rychlost a cena. Vietnam nepoptává, do Vietnamu jezdí celý svět nabízet na tamní veletrhy. Vietnamci si chtějí nabízený výrobek osahat i vyzkoušet a u potravin i nápojů pochopitelně ochutnat. Nejkvalitnější marketing se realizuje na veletrhu, kde mají naše firmy možnost získat konkrétní dotazy a připomínky zájemců i na místě zjistit ceny konkurence, ale také prohlédnout si na vlastní oči obchody případných prodejců jejich výrobků nebo podniky zájemců o kooperaci či investici. Zájemci o vietnamský trh musí nejdříve u našich zkušených marketingových firem, které dobře i dlouhodobě znají toto teritorium a již něco pozitivního ve Vietnamu dokázaly, získat praktické informace. O tom, jak se má připravit nabídka pro Vietnam, aby zbytečně u příjemce neskončila v koši na papíry. A také se dozvědět o obchodních zvyklostech, celních předpisech i nařízeních obchodního zákoníku, jež platí v tomto teritoriu.

Prezentace na vietnamských veletrzích a kvalitní teritoriální marketing jsou základem úspěšného vstupu na perspektivní 92-milionový vietnamský trh a z něj na 600-milionový trh zemí sdružení ASEAN, jehož je Vietnam členem. Doporučuji, aby si naši podnikatelé své obchodní vietnamské partnery důkladně prověřili.

- Stát zařadil Vietnam mezi prioritní exportní země. Podporuje české vývozce a firmy, které chtějí navázat s tamním teritoriem obchodní spolupráci nebo tam vystavovat?

- Ano podporuje, ale podle mých dvacetiletých zkušeností, získaných při 47 návštěvách Vietnamu a při předloňském osmiměsíčním bydlení v Hanoji, musím říct, že málo. Již několik let se nekonala oficiální státní účast ČR na žádném velkém vietnamském veletrhu. Jsem moc rád, že po 11 letech se letos opět koná aspoň společná účast firem z ČR na největším obchodním veletrhu Vietnam EXPO, který bude od 15. do 18. dubna v Hanoji a vystavovatelé mají možnost na něm své výrobky i prodávat a prostřednictvím proexportní agentury CzechTrade získat dotaci na svůj stánek až do výše 120 000 Kč. Za to MPO i agentuře CzechTrade moc děkuji.

Když však dlouhodobě podnikatelům chybí aktuální informace o konkrétních možnostech v současném Vietnamu, tak zařadit Vietnam mezi prioritní proexportní země ČR opravdu nestačí. V německém Bundestagu vyhlásila kancléřka Merkelová u příležitosti pouze 35 let diplomatických vztahů SRN s VSR příslušný rok Rokem Vietnamu v SRN a pochopitelně vietnamský premiér Nguyen Tan Dung pak recipročně příslušný rok vyhlásil Rokem SRN ve Vietnamu. U nás jsme letos 2. února oslavili 65 let navázání diplomatických vztahů s Vietnamem a o něčem podobném se nám může jenom ve snu zdát. A přitom by stačilo s námi, co máme mnohaleté zkušenosti z marketingové praxe ve Vietnamu, se poradit a poslechnout si naše nápady i konkrétní doporučení.

Před deseti lety jsem MPO navrhnul společně s vietnamskou stranou zřídit v Hanoji Český dům, ve kterém by v přízemí byla trvalá nabídková prodejna, do které by výrobky do komisního prodeje posílaly české firmy. Při jejich účasti na veletrzích ve Vietnamu by se jen převezly z prodejny na veletrh a firmy by ušetřily náklady na dopravu výstavních exponátů z ČR do VSR a zpět. Navíc by se zájemci i po skončení veletrhu mohli s českým výrobkem seznámit, případně si jej na odzkoušení koupit. V tomto objektu by mohla být také česká restaurace, místnost pro obchodní jednání podnikatelů a pro prezentační tiskové konference, ale i kancelář CzechTrade, navíc v patrech ubytování pro podnikatele, kteří navštíví hlavní město Hanoj. Tento můj návrh zůstal pochopitelně bez odezvy, protože u nás většinou rozhodují teoretici od kancelářského stolu, nikoliv teritoriální manažeři s patřičnou praxí a konkrétní vizí.

- Naznačil jste, že se blíží jarní veletrh Vietnam Expo 2015 v Hanoji. Bude česká účast odpovídat významu této akce a skutečnosti, že ČR musí hledat exportní trhy mimo EU a Rusko?

- Přítomnost firem z ČR na dubnovém Vietnam EXPO v Hanoji v rámci společné účasti je velmi nutná, neboť tento nejvýznamnější veletrh ve Vietnamu pravidelně navštěvuje vietnamský prezident, který letos začátkem května oficiálně navštíví Českou republiku. Proexportní agentura CzechTrade i realizační firma Integra Praha se mnou spolupracují a jsou v přímém kontaktu s veletržní správou Vinexad v Hanoji, která tento veletrh z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu VSR pořádá.

Věřím, že účast svým členům dostatečně rychle doporučí i nabídne Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Českomoravská elektrotechnická asociace, Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, Agrární komora ČR i další podnikatelská sdružení, protože solventní vietnamský trh s růstem HDP ve výši 5,3% za to rozhodně stojí a může pomoci těm, co mají odbytové problémy. Vietnamu by měli nabídnout naši exportéři mléko, sýry, jogurty, pudinky, paštiky, cukrovinky, ale i hořčici, víno, a zejména pivo, protože je nejoblíbenějším nápojem ve Vietnamu. Nejméně 200 000 Vietnamců, kteří u nás v minulosti studovali, ale nyní žijí ve VSR, na české potraviny stále vzpomínají a mají o ně zájem.

Česko má s VSR uzavřenou mezivládní dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic i mezivládní smlouvu o zabránění dvojího zdanění, což je podstatné pro naše investory i zájemce o založení společných podniků ve Vietnamu. Vietnam do Asie.

(za rozhovor poděkoval Pavel Kačer)

Trả lời bài này