Trang nhà > VĂN THƠ > Thăm đền An dương vương Cổ Loa

Thăm đền An dương vương Cổ Loa

Thứ Tư 4, Tháng Tư 2018, bởi NCC

Lễ hội Loa thành cổ mở ra

Đầu Xuân khách đến với Cổ Loa

Dừng chân trước cửa Tam quan cổ

Ngắm cảnh hồ trong mát lá, hoa

Rồng đá một đôi chầu trước cổng

Nam mô miệng khấn vái cầu hên

Qua quán cổng cổ sân đền hiện

Cửa mở đền Vua đón khách lên

* * *

Đền Thượng trên khu địa khí Thiên

Cây xanh mọc kín phủ lâu niên

Tăng thêm tạo cảnh đền thiêng hiển

Cổ Loa – đền thượng đất tổ tiên

Kết cấu đền vì kèo gỗ chạm

Sơn son thếp vàng chạm họa liền

Trên đền mái ngói mũi hài lợp

Các bộ vì theo kiểu giá chiêng

* * *

Dạng thức, chuôi vồ kiến trúc hợp

Nghê chầu, rồng lượn vờn mây tiên

Trung đường đấu mái liền cung hậu

Đầu đao mái đắp nối cong viền

Tiền tế ba gian hai chái hiên

Bên trong tượng Thục Phán An Dương

Bằng đồng đúc nặng hai trăm ký

Phía sau xanh tốt cây cối liền

* * *

Cảnh vật nhà bia nhỏ hiện ra

Cong cong mái ẩn dưới tán đa

Đi vào chính điện thờ vua Âu [1]

Phía trong thờ Hậu [2] và thờ Mẫu

Thục Phán An Dương đền nhiều cửa

Vào chính điện Vua thiết triều xưa

Khai sinh dựng nước Âu Lạc cổ

Mãi mãi tồn vinh tới muôn mùa.

Tô Duy Phương, 24/03/2018

Chú thích

[1] Âu Lạc.

[2] Hoàng hậu.

Trả lời bài này