Home page > TIN TỨC > Hội nghị Sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ (...)

Hội nghị Sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội

Friday 7 July 2017, by NCC

Reply to this article