Home page > THÔNG BÁO > Chiếu phim mới của CH Séc

Chiếu phim mới của CH Séc

Wednesday 10 May 2017, by NCC

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim châu Âu tại HN ngày 18-5 sẽ có buổi trình chiếu "Nhà gíáo" một bộ phim mới của CH Séc

Vé phim "Nhà gíáo" (và còn nhiều phim khác) hiện đang có bán tại :

  • Viện Goethe, 54 Nguyễn Thái Học,
  • Trung tâm Văn hóa Pháp, 22 Tràng Tiền.

Ngoài ra mỗi Chi hội có thể đăng ký không quá 6 giấy mời trước ngày 13-5. Xin các bạn quan tâm nghệ thuật điện ảnh lưu ý.

Kính báo

Hội Hữu nghị Việt - Séc TP HN

Reply to this article