Home page > ẢNH > Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHN lần IV

Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHN lần IV

Wednesday 10 May 2017

Nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHN lần IV thành công tốt đẹp.

Reply to this article